Samsun'dan Duyurular

31 Ocak 2022 Pazartesi
Orta Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından 2022 yılında 130 üniversitenin iş birliği ile 11 farklı ilde “Yetenek Her Yerde” teması ile Bölgesel Kariyer Fuarları düzenlenecektir.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde 2019 yılında “Yetenek Her Yerde” temasıyla yola çıkan bölgesel kariyer fuarları; üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile gerçekleştirilen kariyer etkinlikleridir.

2019 yılında farklı bölgelerdeki 8 ilde 87 üniversitenin iş birliği ile düzenlenen kariyer fuarları bu ilk yılında, 70 binden fazla genç yeteneği 351’i kamu kurumu olmak üzere bin 315 işveren ile buluşturmuştur. Her yıl daha çok genç yeteneğe ulaşmayı hedefleyen kariyer fuarları 2020 yılında ise; 130 üniversitenin iş birliği ile 10 ilde gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında COVID-19 salgınının etkilerinden korunmak amacıyla ülke genelinde alınan önlemler nedeniyle düzenlenemeyen fuarlar, 2022 yılında alınan tedbirler çerçevesinde etkinliklerine devam edecektir.

Hem öğrenciler ve mezunlar hem de sektör açısından kariyer noktasında önemli katkılar sağlayan bölgesel kariyer fuarları interaktif bir program çerçevesinde birçok sektöre ait kariyer fırsatlarının, meslek bilgilerinin ve istihdam süreçlerinin paylaşılmasını hedeflemektedir.

  • Bu fuarlar ile özel sektörden yüzlerce firma ve kamu sektöründen çeşitli kurumlar bir araya gelme imkânı bulacaklardır.
  • Üniversiteler bünyesindeki kariyer merkezlerini daha aktif hale getirerek, işverenler ile ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca; öğrencilerin meslekler ve sektörler hakkında bilgiye erişim imkânı ile doğru kariyer planlanması oluşturmaları, firma ve kurum temsilcileri ile bire bir etkileşim sağlamaları gibi hedefler planlanmaktadır.
  • İstihdamda kalitenin artması için öğrencilere kariyer planlaması konusunda yol gösterme ve mentörlük yapma amacına hizmet eden firmalar fuar kapsamında gerçekleştirdikleri bilgilendirme, seminer ve atölye çalışması gibi etkinliklerle öğrencilere kolaylıkla ulaşabilecek, onları yakından tanıyabilecek ve öğrencilerin çeşitli fırsatlarla buluşmasına imkân sağlayacaktır.
  • Gençlerin her birine birer yetenek olduklarını hissettirmeyi hedefleyen “Yetenek Her Yerde” etkinlikleri ile ülkemizin her bölgesindeki üniversiteli gençlerin niteliklerine uygun iş ve staj fırsatlarına erişim sağlaması amaçlanmaktadır. İstihdamın büyük oranını oluşturan KOBİ’lerin; insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalıklarını ve kapasitelerini artırmak da etkinliklerin bir diğer amacıdır.
  • Fuar etkinlikleri; özel sektör ve firmalar için de oldukça büyük avantajları ve kolaylıkları beraberinde getirmekte, firmaların tanınırlığını ve marka değerini artırmaları açısından fırsatlar yaratmakta ve bünyelerinde ihtiyaç duydukları pozisyonlara uygun yetenekli öğrenciler ile karşılaşmalarına imkân sağlamaktadır.

Bu hedeflerle yola çıkan bölgesel kariyer fuarlarından biri olan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF), Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde 02-03 Mart 2022 tarihlerinde Samsun eski Makro Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşecektir.  6 paydaş üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan fuarda Ondokuz Mayıs Üniversitesi; Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Üniversitesi ile ortak etkinlikler düzenlenecektir.

Fuara T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) da katılarak Ajanstaki kariyer imkânları, Ajans faaliyetleri ve iyi uygulama örnekleri konularında bilgi verecektir.

Fuar; bölgede faaliyet yürüten kurumları, kuruluşları, işletmeleri ve üniversiteleri bir araya getirerek hem söz konusu firmaları insan kaynakları anlamında destekleme hem de katılımcı öğrencilerin meslekler hakkında detaylı bilgi alma, firmaları tanıma, girişimcilik, kendi işini kurma gibi konularda bilgilenmesini sağlayarak öğrencilere kariyer planlarına yön vermede yardımcı olmayı amaçlamaktadır.  

Firmaların insan kaynakları yetkilileri ile iş/staj fırsatları, kariyer imkânları gibi konularda ilk ağızdan bilgi alma imkânına sahip olacak olan öğrenciler ve mezunlar ayrıca çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere, mülakat simülasyonlarına, akademi-sektör iş birliğine, kariyer konuşmalarına ve firmaların insan kaynakları temsilcileriyle yapılacak görüşmelere katılma şansına sahip olacaklardır.

Fuara firma veya kurum olarak katılmak için kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için: https://okaf.omu.edu.tr/ 

Kayıt için: https://www.yetenekkapisi.org/