Samsun'da Teşvikler

Samsun'da Bölgesel Teşvikler

İllerimiz, 2011 yılında yapılan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışması sonuçlarına göre gruplandırılarak teşvikler açısından 6 bölgeye ayrılmıştır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre destek oranları farklılaştırılmıştır.

İller itibarıyla yapılacak olan yatırımlar, ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde çeşitli destek unsurlarından yararlandırılmaktadır. Yeni Teşvik Sistemi’nde 3. bölgede yer alan Samsun için bölge şartlarını sağlayan yatırımlara yönelik destek unsurları aşağıdaki gibidir.

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Vergi İndirimi
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz Desteği

 

Samsun’un da içinde bulunduğu 3. bölge bu destek unsurlarından aşağıda belirtilen oranlar dahilinde yararlanmaktadır.

 

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI
Destek Unsurları Samsun
KDV İstisnası Var
Gümrük Vergisi Muafiyeti Var
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı(%)  
OSB Dışı %25
OSB İçi %30
Sigorta Primi İşveren Hisse Destegi  
OSB Dışı Destek Süresi 5 Yıl
OSB içi Destek Süresi 6 Yıl
Azami Destek Miktarı %20
Yatırım Yeri Tahsisi Var
Faiz Desteği  
İç Kredi (TL Kredi) 3 Puan
Döviz/Dövize Endeksli Kredi 1 Puan

Samsun İli’nde bölgesel desteklerden yararlanabilmek için yatırım yapılacak sektörün Samsun için desteklenen sektörler arasında olması gerekmektedir. Bölgesel desteklerden yararlanabilmek için Samsun için belirlenen asgari yatırım tutarları ve kapasiteler aşağıdaki tabloda görülmektedir.

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE
BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ
Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 3. Bölge (Samsun)
1 0121, 122.2 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 500 Bin TL
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 500 Bin TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) 1 Milyon TL
4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırımı için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL
Aprelenme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon TL
5 18 Giyim eşyası imalatı 1 Milyon TL
8 1912 ve 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı 1 Milyon TL
9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 2 Milyon TL
10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL
11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 2 Milyon TL
14 2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 500 Bin TL
20 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç ) 2 Milyon TL
27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 2 Milyon TL
28 28 Metal eşya 2 Milyon TL
30 29 Makine ve teçhizat imalatı 2 Milyon TL
32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 500 Bin TL
33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 2 Milyon TL
34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 500 Bin TL
35 33 Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatı 500 Bin TL
36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 2 Milyon TL
37 3530.0.15 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı 500 Bin TL
40 361 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 2 Milyon TL
41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller 3 yıldız ve üzeri
42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 öğrenci
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 1.000 metrekare
44 6302.0.03 Lisanslı depoculuk 1 Milyon TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 500 Bin TL
46 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 500 Bin TL
Huzurevi: 100 kişi
47   Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 500 Bin TL
48   Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500 Bin TL
50   Seracılık 10 dekar

DİPNOTLAR:

1)İstanbul ili hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.

3)Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz.

4)6. bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.

5)Entegre hayvancılık yatırımlarında;

 • 1. ve 2. bölgede: süt yönlü büyükbaş  entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş  entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
 • 3., 4.ve 5. bölgede: süt yönlü  büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem,  damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında  1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).

6)6. bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (Donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

7)Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.

8)6. Bölge hariç olmak üzere, iplik (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil hariç) konusunda sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. Ayrıca, İstanbul ili hariç olmak üzere, 1 ve 2. bölgelerde asgari 2 Milyon TL, 3., 4. ve 5. bölgelerde asgari 1 Milyon TL ve 6. bölgede asgari 500 Bin TL tutarındaki dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır. 

9)6. bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

10)Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:

 • Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.
 • Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları
 • Asgari 5 Milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).
 • İstanbul hariç olmak üzere rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları
 • 4. ve 5. bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç)
 • Turizm yatırım ve işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları
 • 5. bölge illerinde aynı OSB'de gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında, her 3 yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla Ek 2A ve Ek 4'te belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar
 • 4. ve 5. bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar

11)Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.

12)Asgari 5 Milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

Samsun'da Genel Teşvikler

Samsun’da, sabit yatırım tutarı 500.000 TL’yi geçen yatırımlar (bölgesel ve stratejik yatırımlar ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç)* aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılmaktadır.

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Yalnız tersanelerin gemi inşa yatırımları için)

 

*TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI için 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”, Ek 4'e bakınız.

Samsun’da Stratejik Yatırımlara Yönelik Teşvikler

İthalat bağımlılığı ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir. Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan yatırımlar stratejik yatırımlar olarak kabul edilmektedir.

 • Asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon Türk Lirasının üzerinde olan yatırımlar
 • Üretilecek ürünün ithalatı yurtiçi toplam üretiminden fazla olan yatırımlar
 • Asgari %40 katma değer sağlayacak yatırımlar.
 • Son 1 yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalatın 50 Milyon ABD Dolarının üzerinde olduğu yatırımlar

 

Stratejik yatırımlar aşağıdaki destek unsurlarından yararlanırlar:

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV iadesi

Öncelikli Yatırım Konuları

Teşvik Sistemi’nde aşağıda belirtilen yatırım konuları 5. bölgede uygulanan bölgesel teşviklerden faydalanabilmektedir.

 • Deniz veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar
 • Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
 • Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları
 • Asgari 50.000 metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
 • Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.
 • Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile 20 Milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.
 • Bakanlık, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.)
 • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar
 • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2. maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları
 • Ek4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna gore en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.
 • Atık Isı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç)
 • Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğal gaz yatırımları ile (LNG) ve yer alti doğalgaz depolama yatirimlari
 • Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar
 • Ekonomik işbirliği ve kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US 97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353)
 • Maden kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli arama ruhsatı veya sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları
 • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları
 • Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile aluminium yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar
 • Lisanslı depoculuk yatırımları,
 • Nükleer enerji santrali yatırımları.
 • Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımlar
 • Asgari 5 Milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurt içinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları
 • Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları
 • Asgari 5 Milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 Milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları
 • Asgari 5 Milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları
 • Aşağıdaki tabloda yer alan yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 Milyon TL tutarındaki yatırımlar

EK - 6

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATITIM KONULARI

24 (2423 Hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)
29 B.Y.S. Makina ve Teçhizat İmalatı
3110 Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı
3120 Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı
3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar için Kurşun Asitli Akümülatörler
3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri
3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352 Demiryolu ve Tramway Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı
3591 Motorsiklet İmalatı
3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı

Teşvik Sistemi Müracaatı

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları %50'yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri “kullanıcı aracılığıyla Bakanlık internet sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda” teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlıkça onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.  

Yetkilendirme talebinin Genel Müdürlükçe sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp işlemler başlatılabilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Yatırım Teşvik Sistemi

Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir.

Teşvik Sistemi 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları açıklayan 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile uygulanmaya başlanmıştır.

Teşvik Sistemi, ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasını sağlamak (dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak, 500 milyar dolar ihracat, 25.000 dolar kişi başına gelir), imalatın ithalat bağımlılığını azaltmak ve özel sektör kuruluşları ile yatırımcılardan gelen değişiklik taleplerini karşılamak amacıyla eski teşvik sisteminin geliştirilmesi ve revize edilmesiyle oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra 2009 yılında kullanılan 4 kademeli bölgesel haritadan vazgeçilerek illerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması çalışmasına (2011) dayanan 6 kademeli yeni bölgesel harita hazirlanmıştır. 6. bölgede yer alan illerin en avantajlı destek unsurlarından yararlandığı bu haritada Samsun 3. Bölgede yer almaktadır.

Teşvik Sistemi 3 farklı uygulamadan oluşmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar aşağıdaki teşviklerden eşit oranda faydalanabilmektedir:

 • Genel Teşvik Sistemi
 • Bölgesel Teşvik Sistemi
 • Stratejik Yatırımların Teşviki

Teşvik sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Özel Durumlar

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamaları halinde "vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından" bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

 1. Yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB) veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi.
 2. Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması.

 

Ayrıca;

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden aşağıdaki tabloda belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul İli hariç olmak üzere 1., 2. ve 3. Bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4. Bölgede uygulanan, 4., 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Bu fıkra kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL , diğer bölgelerde 500 Bin TL’dir.

 

EK - 6

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATITIM KONULARI

24 (2423 Hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)
29 B.Y.S. Makina ve Teçhizat İmalatı
3110 Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı
3120 Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı
3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar için Kurşun Asitli Akümülatörler
3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri
3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352 Demiryolu ve Tramway Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı
3591 Motorsiklet İmalatı
3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı

 

Teşvik Robotu

Teşvik hesaplama aracına ulaşmak için tıklayınız.